Luni - Vineri 10:30 - 16:30; Sâmbată – Duminică Pe bază de programare la tel

PLAN DE MĂSURI


PRIVIND APLICAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE ANTI COVID-19 LA MUZEUL DE ARTA VASILE GRIGORE – PICTOR ȘI COLECȚIONAR ÎNCEPÂND CU DATA DE 15 MAI 2020

1. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA SALARIAȚILOR

 • - accesul personalului la muzeu se face exclusiv prin ușa de acces principală;
 • - zilnic, la începutul programului, la accesul în muzeu, salariații au obligația să informeze directorul muzeului despre existența unei stări febrile (peste 37,3 0C) salariatul este îndrumat de urgența către medicul de familie; revenirea la muncă se va face numai cu adeverință medicală; angajații cu stare febrilă se vor consemna în Registrul de monitorizare zilnică a stării de sănătate a salariaților;
 • - personalul va primi măști; purtarea lor este obligatorie;
 • - se vor amplasa la intrarea în instituție dozatoare cu dezinfectant și preșuri dezinfectante;

2. MĂSURI PENTRU PROTECȚIA VIZITATORILOR

 • - vizitarea spațiilor expoziționale începe din data de 20 mai 2020;
 • - programul de vizitare este luni-vineri, între orele 1100-1600;
 • - accesul se dotează cu preș și dozator dezinfectant;
 • - accesul este permis în grupuri de maximum 3 persoane (exceptate sunt familiile cu 2 sau mai mulți copii);
 • - accesul grupurilor se face la un interval de 5 minute;
 • - se permite accesul vizitatorilor numai în condițiile purtării obligatorii a măștii individuale și după verificarea temperaturii de către reprezentantul muzeului, nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzarea accesului;
 • - căile de acces precum și sensul de circulație în interior se vor diferenția conform semnalizărilor de separare a fluxurilor: intrare /ieșire;
 • - zilnic se va aplica dezinfecția spatiilor destinate accesului și circulațiilor interioare;
 • - pentru spațiile cu expunere de patrimoniu se aplică un regim aparte de igienizare, conform normelor de protecție și conservare a patrimoniului;
 • - nu se vor organiza vernisaje, vizite ghidate și programe educative pe perioada pandemiei;
 • - prevederile prezentei Decizii se vor afișa la intrările din muzeu si se vor posta pe site-ul MVG;

Se vor lua măsuri pentru asigurarea resurselor financiare și materiale necesare aplicării măsurilor de protecție a personalului MVG și a vizitatorilor in functie de resursele financiare disponibile.

Măsurile cuprinse în prezenta Decizie se actualizează și completează cu toate măsurile ce se vor adopta și comunica de către Guvernul României și Ministerul Culturii pe perioada Pandemiei.